ขั้นตอนการสมัครสอบบาลี

หน้าหลัก ขั้นตอนการสมัครสอบบาลี

ชี้แจงการคัดรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. รายชื่อทั้งหมดนี้ คัดจากรายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ในนามวัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
๒. รายชื่อ "ผู้ขาดสอบ" ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะถูกคัดออกจากบัญชีอัตโนมัติ จึงไม่ปรากฎในบัญชี ศ.๒ ฉบับนี้
-----------------------

วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลีสนามหลวง

สำหรับท่านที่ "มีชื่อแล้ว"
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ชื่อ ฉายา นามสกุล ชั้นประโยคเดิม เป็นต้น
- หากต้องการ "ถอนรายชื่อ" กรุณาติดต่อถอนรายชื่อด้วยตนเองเท่านั้น ไม่ควรฝากผู้อื่นดำเนินการให้

สำหรับท่านที่ "ไม่มีรายชื่อ"
- หากเคยส่งชื่อสอบในนามวัดพระธรรมกายแล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่ให้แจ้งความจำนงขอเข้าสอบได้เลย
- หากเป็นผู้สมัครใหม่ (ขอสอบในนามวัดพระธรรมกายครั้งแรก) ให้ดำเนินการดังนี้
๑. ติดต่อขอลิงค์สมัครสอบตามชื่อติดต่อที่กำหนดไว้ให้
๒. เขียนใบสมัครด้วยตนเอง ตามเวลาและสถานที่ ที่กำหนดให้

ติดต่อสอบถาม
พระมหาวิทยา จิตฺตชโย ป.ธ.๙ (หัวหน้ากองพระบาลี)
โทร. 0860878941 (มือถือ)
โทร.ภายใน 13720
Line ID : wittaya941

อาคาร ๑๐๐ ปีฯ ตึก ๑ ชั้น ๔ ห้องพักครู
.........................................

ลิงค์สมัครสอบบาลีศึกษา (ฆราวาส)
สมัครสอบบาลีศึกษา (ฆราวาส)
ลิงค์สมัครสอบบาลีสนามหลวง (พระภิกษุ-สามเณร)
สมัครสอบบาลีสนามหลวง (พระภิกษุ-สามเณร)

อัพเดทข้อมูลวันที่ 12 ก.ย.2562