ขั้นตอนการสมัครสอบบาลี

หน้าหลัก ขั้นตอนการสมัครสอบบาลี

ชี้แจงการคัดรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลีสนามหลวงประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. รายชื่อทั้งหมดนี้ คัดจากรายชื่อผู้เข้าสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ในนามวัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ภาค ๑
๒. รายชื่อ "ผู้ขาดสอบ" ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะถูกคัดออกจากบัญชีอัตโนมัติ จึงไม่ปรากฎในบัญชี ศ.๒ ฉบับร่างนี้
-----------------------

วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบรายชื่อผู้ขอเข้าสอบบาลีสนามหลวง

สำหรับท่านที่ "มีชื่อแล้ว"
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น ชื่อ ฉายา นามสกุล ชั้นประโยคเดิม เป็นต้น
- หากต้องการ "ถอนรายชื่อ" กรุณาติดต่อถอนรายชื่อด้วยตนเองเท่านั้น ไม่ควรฝากผู้อื่นดำเนินการให้

สำหรับท่านที่ "ไม่มีรายชื่อ"
- หากเคยส่งชื่อสอบในนามวัดพระธรรมกายแล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่ให้แจ้งความจำนงขอเข้าสอบได้เลย
- หากเป็นผู้สมัครใหม่ (ขอสอบในนามวัดพระธรรมกายครั้งแรก) ให้ติดต่อขอลิงค์สมัครสอบตามชื่อติดต่อที่กำหนดไว้ให้ หรือเขียนใบสมัครด้วยตนเอง ตามเวลาและสถานที่ ที่กำหนดให้

ติดต่อสอบถาม
พระมหาอาริศร สาสนชโย ป.ธ.๙ (หัวหน้ากองพระบาลี)
โทร. 086-791-1201 (มือถือ)
อาคาร ๑๐๐ ปีฯ ตึก ๑ ชั้น ๔ ห้องพักครู
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 -16.30 น.
.........................................

ลิงค์สมัครสอบบาลีศึกษา (ฆราวาส)
สมัครสอบบาลีศึกษา (ฆราวาส)
ลิงค์สมัครสอบบาลีสนามหลวง (พระภิกษุ-สามเณร)
สมัครสอบบาลีสนามหลวง (พระภิกษุ-สามเณร)

อัพเดทข้อมูลวันที่ 23 มิ.ย. 2565