รายชื่อส่งสอบ ปี ๒๕๖๘

หน้าหลัก รายชื่อ

Image

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลี ประจำปี 2568 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ

Image

รายชื่อผู้สมัครสอบบาลีศึกษา ประจำปี 2568 แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ

Image

รายชื่อผู้สมัครสอบนักธรรม ประจำปี 2567

แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)
พระมหาฉัตรดนัย วิสารทชโย
โทร. 063-324-1946
Line ID : sunji072

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ

Image

รายชื่อผู้สมัครสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2567

แก้ไขข้อมูล / สมัครใหม่ (ติดต่อ)
พระมหาฉัตรดนัย วิสารทชโย
โทร. 063-324-1946
Line ID : sunji072

ค้นหา

# ชั้น ชื่อ อายุ/พรรษา เลข ปชช. เลข ปกศ.เดิม สถานะ